Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-21 10:17:21

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Zapytanie cenowe pn. "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Ozimek"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Mrocheń
Inspektor
e-mail: m.mrochen@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2019-12-04 07:28:00
Wyświetl historię zmian