Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-27 02:59:51

Projekty uchwał

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Bogumiła Kozan
Insp. ds. obsługi RM
e-mail: b.kozan@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-10 08:54:00
Wyświetl historię zmian

Kwiecień 2014

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009r. zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie  ustalenia opłaty za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w Dylakach i Ozimku oraz zwolnień w tych opłatach zawarty w druku nr 2.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Patrycja Jonietz
Insp. ds. obsługi RM
tel. 77 462 28 08
e-mail: p.jonietz@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-04-15 13:16:00
Wyświetl historię zmian