Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:59:53

Projekty uchwał

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-10 08:54:00
Wyświetl historię zmian

Luty 2014

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009r. zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawe mienia gminnego zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wlaścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty zawaty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o okreslonej pojemnosci zawarty w druku nr 4.

projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarty w druku nr 5.

projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji zawary w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia mkasymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoly wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli oraz specjalnosci i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane zawarty w druku nr 7.

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r. zawarty w druku nr 8.

projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 9.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Patrycja Jonietz
Insp. ds. obsługi RM
tel. 77 462 28 08
e-mail: p.jonietz@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-02-18 11:00:00
Wyświetl historię zmian