Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:14:51

Projekty uchwał

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-10 08:54:00
Wyświetl historię zmian

Styczeń 2014

projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania zawarty w druku nr 1;

projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich organów zainstalowanych w kosciele parafialnym w Szczedrzyku zawarty w druku nr 2;

projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich organów zainstalowanych w kosciele parafialnym w Grodźcu zawarty w druku nr 3;

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie zawarty w druku nr 4;

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zawarty w druku nr 5;

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. zawarty w druku nr 6.

Autor: Katarzyna Smolnik - Kierownik Referatu Organizacyjnego
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Katarzyna Smolnik
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 19
e-mail: k.smolnik@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-01-10 11:42:00
Wyświetl historię zmian