Data wydruku: 2024-06-22 04:01:35

25 marca 2024r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą "TRIAS" w Krasiejowie (druk nr 1) (493,83 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 11:46 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia (druk nr 2) (475,30 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 11:46 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 - 2027 na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej (druk nr 3) (493,36 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 11:46 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 4) (583,04 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 11:46 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 (druk nr 5) (512,50 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 15:17 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok (druk nr 6) (10,00 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 12:44 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok (druk nr 6a) (1,06 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-20 15:08 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7) (4,40 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-13 12:44 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Grodziec na lata 2023-2035 (druk nr 8) (428,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-14 11:35 Liczba pobrań: 14

>Załącznik do projektu uchwały zawartego w druku nr 8 (933,06 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-14 11:35 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ozimek" (druk nr 9) (1,97 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2024-03-15 09:28 Liczba pobrań: 29