Data wydruku: 2024-06-22 04:29:48

19 grudnia 2022r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026 (druk nr 1) (10,33 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-06 14:47 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku (druk nr 2) (353,86 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-06 14:47 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku (druk nr 2a) (363,57 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:45 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów (druk nr 3) (464,64 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-06 14:47 Liczba pobrań: 16

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 4) (932,41 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-06 14:47 Liczba pobrań: 26

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 4a) (1018,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:46 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 5) (470,88 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-06 14:47 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 5a) (458,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:46 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (druk nr 8) (6,08 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-07 15:26 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (druk nr 8a) (6,56 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-19 12:42 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 9) (4,76 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-07 15:26 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 9a) (4,59 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-19 12:42 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (druk nr 10) (2,41 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-07 15:26 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Południe (druk nr 11) (1,38 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:48 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Północ (druk nr 12) (1,36 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:48 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód (druk nr 13). (2,18 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:48 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 14) (405,98 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-12-16 08:46 Liczba pobrań: 2