Data wydruku: 2024-06-22 04:15:21

25 sierpnia 2022r. - Sesja Nadzwyczajna

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku (druk nr 1) (795,53 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-08-22 15:56 Liczba pobrań: 16

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek od dnia 1 września 2022 roku (druk nr 2) (651,31 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-08-22 15:56 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3) (4,46 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-08-22 15:56 Liczba pobrań: 10