Data wydruku: 2024-06-22 04:00:03

31 stycznia 2022r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek (druk nr 1a) (67,68 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-27 09:59 Liczba pobrań: 22

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej w Ozimku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego" (druk nr 2) (793,93 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-19 14:20 Liczba pobrań: 38

Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku (druk nr 3) (300,75 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-19 14:20 Liczba pobrań: 35

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia filii Żłobka Samorządowego w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ozimek oraz ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku (druk nr 4a) (529,45 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-26 12:22 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (druk nr 5) (4,75 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-20 10:52 Liczba pobrań: 33

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6) (4,58 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-19 14:20 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotów kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (druk nr 7) (768,15 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-19 14:20 Liczba pobrań: 72

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotów kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (druk nr 8) (885,55 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-19 14:20 Liczba pobrań: 53

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek a Miastem Opole (druk nr 9) (368,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-20 09:02 Liczba pobrań: 33

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ozimek (druk nr 10) (427,79 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-26 12:22 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 11) (1,35 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2022-01-26 15:31 Liczba pobrań: 9