Data wydruku: 2024-06-22 04:41:03

27 września 2021r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu (druk nr 1) (3,95 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek (druk nr 2) (316,59 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (druk nr 3) (2,35 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Ozimek (druk nr 4) (1,33 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 09:02 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Ozimek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (druk nr 5) (2,83 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty (druk nr 6) (979,07 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 7) (897,89 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia (druk nr 8) (17,99 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 9) (414,85 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 10) (443,13 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 11) (442,24 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, zadania własnego Gminy Ozimek (druk nr 12) (891,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Ozimek prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz prawem własności zabudowy nieruchomości wraz z obciążeniami opisanymi w protokole uzgodnień (druk nr 13) (3,53 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 14) (502,65 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 15) (497,76 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 16) (498,07 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 17) (492,58 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 18) (520,06 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 19) (487,50 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 20) (501,17 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 21) (511,66 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 22) (496,28 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 23) (9,92 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 23 a) (484,69 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-20 08:23 Liczba pobrań: 9

>Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (179,94 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 3

>Załącznik nr 2a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (138,08 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 4

>Załącznik nr 3a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (195,33 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 23 b) (713,64 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:04 Liczba pobrań: 8

>Załącznik nr 2b do projektu uchwały zawartego w druku nr 23b (139,62 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:04 Liczba pobrań: 5

>Załącznik nr 3b do projektu uchwały zawartego w druku nr 23b (198,21 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:04 Liczba pobrań: 1

>Załącznik nr 4 do projektu uchwały zawartego w druku nr 23b (96,64 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:04 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 24) (5,29 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

>Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 24 (3,00 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 1

>Załącznik nr 1b do projektu uchwały zawartego w druku nr 24 (3,00 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:03

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów" druk nr 25 (624,90 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-24 14:03 Liczba pobrań: 4