Data wydruku: 2023-12-06 15:21:51

28 czerwca 2021r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania (druk nr 1) (408,85 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok (druk nr 2) (347,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok (druk nr 3) (405,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 4) (477,11 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek" (druk nr 5) (3,85 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. (druk nr 6) (350,68 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk (druk nr 7) (367,83 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 8) (11,32 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9) (5,12 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-16 12:35 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. (druk nr 10) (4,43 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-06-17 10:37 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 11)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-06-24 09:27 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 12). (2,09 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-06-25 12:46 Liczba pobrań: 9