Data wydruku: 2024-06-22 05:25:20

29 marca 2021r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 2021r. (druk nr 1); (752,52 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ozimek (druk nr 2); (610,00 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 3); (483,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 4); (483,62 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 5); (486,07 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 6); (482,96 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 7); (502,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 8); (489,02 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 9); (482,21 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 10); (473,66 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 11); (485,39 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krasiejów (druk nr 12); (694,33 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-17 14:33 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwał w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021" (druk nr 13); (2,61 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-17 14:34 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 14); (12,87 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 15); (4,83 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-16 13:29 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( druk nr 16); (806,90 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-17 14:34 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek (druk nr 17) (37,68 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-24 15:49 Liczba pobrań: 12

> Załącznik do projektu uchwały zawartego w druku nr 17 (4,05 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-24 15:49 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 lutego 2021 r. na działania dyrektor PSP nr 1 w Ozimku (druk nr 18) (1,61 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-03-24 15:44 Liczba pobrań: 29