Data wydruku: 2024-07-21 15:45:07

22 lutego 2021r

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek " (druk nr 1) (4,25 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 12:02 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ozimku przy ulicy księdza Kałuży 1 (druk nr 2) (430,64 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 12:02 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. ( druk nr 3 ) (745,67 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 12:02 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku (druk nr 4) (316,57 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 12:02 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( druk nr 5) (932,96 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 15:19 Liczba pobrań: 28

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( druk nr 6) (824,28 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 15:19 Liczba pobrań: 27

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( druk nr 7) (848,98 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 15:19 Liczba pobrań: 37

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( druk nr 8) (853,79 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-10 15:19 Liczba pobrań: 29

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 9) (853,39 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-15 13:32 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek (druk nr 10) (1,19 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-02-22 11:07 Liczba pobrań: 4