Data wydruku: 2022-07-05 20:09:16

04 stycznia 2021r.-Sesja Nadzwyczajna

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok ( druk nr 1)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-31 10:50 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-31 10:50 Liczba pobrań: 5