Data wydruku: 2024-06-22 04:51:19

26 października 2020r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 września 2020r. na Burmistrza Ozimka w zakresie braku reakcji na pismo z dnia 30.03.2020r. (druk nr 1) (1,12 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 09:50 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 2) (2,41 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 09:50 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 2a) (2,58 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-26 13:37 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek (druk nr 3 ) (2,95 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 09:50 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis ( druk nr 4) (2,06 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 09:50 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok ( druk nr 5) (9,67 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 13:32 Liczba pobrań: 7

>Załącznik Nr 2a do projektu uchwały zawartego w druku nr 5

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-23 13:48 Liczba pobrań: 3

>Załącznik Nr 3a do projektu uchwały zawartego w druku nr 5

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-23 13:48 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 6) (5,57 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-14 13:32 Liczba pobrań: 2