Data wydruku: 2024-06-22 04:52:26

16 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 3) (484,99 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-04 13:22 Liczba pobrań: 27

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 4) (542,47 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-04 13:22 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 5) (528,60 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-04 13:22 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. (druk nr 6) (6,27 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-04 13:56 Liczba pobrań: 23

>zał. 2a do zmiany budżetu gminy na 2019 r. (531,98 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-09 11:20 Liczba pobrań: 13

>zał. 3a do zmiany budżetu gminy na 2019 r. (374,73 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-09 11:20 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7) (6,08 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-12-04 13:56 Liczba pobrań: 17

Projekt budżetu Gminy Ozimek na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2020-2032 wraz z objaśnieniami (62,47 MB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2019-12-16 11:36 Liczba pobrań: 13