Data wydruku: 2022-05-17 20:19:59

25 listopada 2019 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (druk nr 1) (1,23 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (druk nr 2) (580,30 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (druk nr 3) (803,25 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 4) (7,58 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 23

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5) (6,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych (druk nr 6) (434,52 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 15:03 Liczba pobrań: 18