Data wydruku: 2024-07-25 22:16:08

17 września 2018r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Ozimek (druk nr 1) (208,61 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 2) (136,43 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Ozimek (druk nr 3) (37,34 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2019 rok (druk nr 4) (198,47 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 5) (109,22 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki (druk nr 6) (58,95 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 7) (1,21 MB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:29 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 8) (604,73 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-09-07 09:30 Liczba pobrań: 3