Data wydruku: 2022-01-21 04:03:34

Projekty uchwał

Luty 2018

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego (druk nr 1) (64,18 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-02-14 14:20 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej (druk nr 2) (54,27 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-02-14 14:20 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Ozimek (druk nr 3) (117,03 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-02-14 14:20 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ozimek (druk nr 4) (158,25 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-02-14 14:20 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 (druk nr 5) (609,29 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-02-14 14:20 Liczba pobrań: 10