Data wydruku: 2024-07-19 11:18:16

Listopad 2017

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego (druk nr 1) (173,98 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:10 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ozimku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie (druk nr 2) (52,61 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:10 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej (druk nr 3) (106,20 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:10 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 4) (277,04 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:10

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ozimka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 5) (95,02 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:11 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia (druk nr 6) (593,33 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:11 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 7) (811,45 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:11 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 8) (932,43 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-17 13:11 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (druk nr 9) (263,75 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-11-24 13:11 Liczba pobrań: 3