Data wydruku: 2022-07-05 21:19:59

Październik 2017

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Antoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Antoniowie (projekt uchwały, druk nr 1) (43,95 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Karola Miarki w Dylakach (projekt uchwały, druk nr 2) (45,58 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu (projekt uchwały, druk nr 3) (45,79 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie (projekt uchwały, druk nr 4) (45,82 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczedrzyku (projekt uchwały, druk nr 5) (45,89 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku (projekt uchwały, druk nr 6) (47,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego (projekt uchwały, druk nr 7) (254,62 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (projekt uchwały, druk nr 8) (40,98 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:42 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały, druk nr 9) (73,43 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:43 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (projekt uchwały, druk nr 10) (1,95 MB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:43 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały, druk nr 11) (782,65 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:43 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 - 2018 (projekt uchwały, druk nr 12) (209,96 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:43 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt uchwały, druk nr 13) (196,02 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2017-10-20 08:43 Liczba pobrań: 8