Data wydruku: 2024-06-22 04:54:58

Styczeń 2017 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawarty w druku nr 1 (63,77 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-01-24 08:53 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia mienia gminnego, zawarty w druku nr 2 (35,80 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-01-24 08:53 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ozimek, zawarty w druku nr 3 (41,21 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-01-24 08:53 Liczba pobrań: 8