Data wydruku: 2023-02-08 05:01:15

Grudzień 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Ozimku (druk nr 1) (147,95 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w Szczedrzyku (druk nr 2) (61,01 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok (druk nr 3) (290,44 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2022 (druk nr 4) (1,09 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat (druk nr 5) (123,31 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 6) (963,82 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7) (844,48 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 8) (10,28 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9) (955,19 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 10) (77,03 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:16 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek (druk nr 11) (252,24 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:16 Liczba pobrań: 2