Data wydruku: 2024-06-22 05:46:51

Październik 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Żłobek Samorządowy w Ozimku (projekt uchwały, druk nr 1) (59,96 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-12 14:57 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt uchwały, druk nr 2) (187,72 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-12 14:57 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (projekt uchwały, druk nr 3) (1,71 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-12 14:57 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały, druk nr 4) (863,54 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-12 14:57 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium (projekt uchwały, druk nr 5) (106,86 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-24 12:42 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ozimek (projekt uchwały, druk nr 6) (41,16 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-24 12:42 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ozimek (projekt uchwały, druk nr 7) (44,46 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-10-24 12:42 Liczba pobrań: 2