Data wydruku: 2023-12-06 15:32:45

Maj 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu", zawarty w druku nr 1 (92,58 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-11 13:35 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zawarty w druku nr 2 (49,52 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-11 13:35 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zawarty w druku nr 3 (56,87 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-11 13:36 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawarty w druku nr 4 (44,44 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-11 13:36 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ozimek konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2017 rok, zawarty w druku nr 5 (379,96 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-11 13:36 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach, zawarty w druku nr 6 (2,05 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-16 14:17 Liczba pobrań: 2