Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-27 04:25:35

Projekty uchwał

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Bogumiła Kozan
Insp. ds. obsługi RM
e-mail: b.kozan@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-10 08:54:00
Wyświetl historię zmian

Luty 2015

projekt uchwały w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowegfo nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015 zawarty w druku nr 1

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddzialów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zawarty w druku nr 2

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty zawarty w druku nr 3

projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek" zawarty w druku nr 4

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok zawarty w druku nr 5

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 6

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Ozimku zawarty w druku nr 7

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miejskiej zawarty w druku nr 8

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Patrycja Jonietz
Insp. ds. obsługi RM
tel. 77 462 28 08
e-mail: p.jonietz@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-02-11 12:05:00
Wyświetl historię zmian