Data wydruku: 2023-12-09 23:18:07

Za rok 2022

Załączniki:
Roland Wrzeciono- Prezes PGKiM Sp. z o.o. (1,55 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 55

Ewa Kotyrba- Dyrektor GZO w Ozimku (1,32 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 26

Arkadiusz Banik- Dyrektor MOSIR w Ozimku (1,05 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 39

Jolanta Janerka- Dyrektor OIIPS w Ozimku (1,51 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 40

Natalia Kalużny- Kierownik Działu Pomocy Społecznej OIIPS w Ozimku (1,56 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 24

Anna Klosko- Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych OIIPS w Ozimku (1,51 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 26

Justyna Wajs- Fijałkowska- Dyrektor Domu Kultury w Ozimku (1,40 MB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-05-31 10:49 Liczba pobrań: 40