Data wydruku: 2022-01-21 03:11:57

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Za rok 2020

Załączniki:
Justyna Wajs-Fijalkowska- Dyrektor DK w Ozimku (1,65 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-12-23 10:04 Liczba pobrań: 14

Natalia Kałużny- Kierownik Działu Pomocy Społecznej OIIPSw Ozimku (1,66 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-12-23 10:04 Liczba pobrań: 10

Alicja Jonczyk-Boguta- Dyrektor GZO w Ozimku (1,68 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-12-23 10:04 Liczba pobrań: 14

Anna Kłosko- Kierownik Działu Świadczeń OIiPS w Ozimku (1,60 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-12-23 10:18 Liczba pobrań: 12

Jolanta Janerka- Dyrektor OIiPS w Ozimku (1,53 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-12-23 14:20 Liczba pobrań: 12