Data wydruku: 2022-07-05 20:34:33

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA