Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 01:50:03

2019

SO.RM.0003.2.2.2019 - zapytanie radnego Marcelego Biskupa

Zapytanie wnosi: Radny Marceli Biskup

Zapytanie dotyczy : przeciwdziałania powstawaniu zjawiska smogu

Sposób załatwienia zapytania : odpowiedź ZRGG.0003.1.2019.ZB

Data złożenia zapytania: 23 września 2019r