Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 03:19:59

2019

SO.RM.0003.2.1.2019 - zapytanie radnego Marcelego Biskupa

Zapytanie wnosi: Radny Marceli Biskup

Zapytanie dot.: budowy oświetlenia ulicznego w parku pomiędzy budynkiem wielorodzinnym przy ul. Cmentarnej 2, a sklepem "Netto" w miejscowości Ozimek

Sposób załatwienia zapytania: odpowiedź SO.RM.0003.2.1.2019

Data złożenia zapytania: 14 lutego 2019 r