Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-16 05:44:28

2019

SO.RM.0003.1.1.2019 - Interpelacja Radnego Ryszarda Koźlika

Interpelację dot. niedostatecznego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ozimek wniósł Radny Ryszard Koźlik.

Sposób załatwienia sprawy : odpowiedź pismem nr ZRGG.0003.3.2020.ZB

Data złożenia interpelacji : 19 grudnia 2019 r.