Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-16 05:22:14

2016

Dokonanie remontu i nałożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej

Data złożenia petycji: 22.02.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ulicy Krótkiej w Schodni
Przedmiot petycji: Dokonanie remontu i nałożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej
Sposób załatwienia petycji: Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r. poz. 1195) niniejszą PETYCJĘ POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Bogumiła Kozan
Insp. ds. obsługi RM
e-mail: b.kozan@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2016-06-01 14:14:00
Wyświetl historię zmian