Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-16 04:11:24

2016

Ponowne podjęcie czynności zmierzających do wprowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości gminy Ozimek.

Podmiot wnoszący petycję: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Zarząd Miasta i Gminy Ozimek

Przedmiot petycji: Ponowne podjęcie czynności zmierzających do wprowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości gminy Ozimek

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź nr SO.RM.152.1.2016 z dnia 25.05.2016