Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-21 10:01:12

Wybory prezydenckie - 10.05.2015

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Burmistrza Ozimka z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych; 

UWAGA !!!!

Przypominamy iż zgodnie z Art. 495 & 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), kto w związku z wyborami: umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia; przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe lub umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód - PODLEGA  KARZE  GRZYWNY.

Zarządzenie Burmistrza Ozimka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 10 maja 2015 r. 

Autor: Katarzyna Smolnik pełnomocnik ds. wyborów
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Katarzyna Smolnik
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 19
e-mail: k.smolnik@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-02-16 14:02:00
Wyświetl historię zmian