Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-11-30 11:15:31

Pomoc publiczna

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-22 11:10:00
Wyświetl historię zmian

Informacja o udzielonej w 2012r. pomocy de minimis.

Informacja o udzielonej w 2012r. pomocy de minimis.

Na podstawie art. 8 ust. 3, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 tiret g, ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012r., na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przyznano, w formie dotacji, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowiące pomoc de minimis.

Autor: Barbara Szatkowska-Karpa
Data wytworzenia informacji: 2013-01-29
Opublikowała: Barbara Szatkowska-Karpa
Pomoc administracyjna
tel. 77 462 28 90
e-mail: gzo@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-29 10:05:00
Wyświetl historię zmian