Data wydruku: 2023-01-29 23:33:21

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych za 2016 r.

Załączniki:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016. (267,08 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2017-05-29 10:09 Liczba pobrań: 10

Lista osób pobierających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2016. (710,00 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2017-05-29 10:10 Liczba pobrań: 8

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2016. (384,99 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2017-05-29 10:10 Liczba pobrań: 11