Data wydruku: 2024-02-24 05:01:29

2023

Załączniki:
Protokół Krajowego Biura Wyborczego. (1,43 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-12-11 16:32 Liczba pobrań: 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego rozliczenie dotacji na fundusz sołecki 2021 (6,24 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-11-08 13:09 Liczba pobrań: 3

Wystąpienie pokontrolne NIK - P/23/074 Ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych w województwie opolskim (11,51 MB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2023-07-11 09:27 Liczba pobrań: 16