Data wydruku: 2023-01-29 23:33:59

Plan pracy Rady Miejskiej w Ozimku

Plan pracy Rady Miejskiej w Ozimku na 2023 rok przedstawia niżej zamieszczony załącznik.