Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-07 16:51:51

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Finansowo- Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Marceli Biskup - Zastępca Przewodniczego Komisji

Marek Elis - Członek Komisji

Aldona Koczur - Członek Komisji

Marcin Kowalewski - Członek Komisji

Jan Polaczek - Przewodniczący Komisji

Bernard Sklorz - Członek Komisji