Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W OZIMKU


Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku została wybrana Pani GABRIELA JUSTYNA JOŃCZYK zamieszkała w Ozimku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Justyna Jończyk spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku. Pani Jończyk została wybrana przez komisję rekrutacyjną większością głosów.

 

Ozimek, 16.12.2011r.

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 681