Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA

DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU


 Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości podatkowej została wybrana Pani Grażyna RUDOLF zamieszkała w Szczedrzyku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Grażyna Rudolf spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła największą łączną ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Rudolf wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 044