Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY W OZIMKU

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku została wybrana Pani Sylwia Lewandowska zamieszkała w Ozimku.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Sylwia Lewandowska spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Sylwia Lewandowska wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym do zatrudnienia na ww. stanowisku oraz uzyskała najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ozimek, 2012-12-10

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

                                                                                              / - / Dorota Kowalczyk

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 935 437