Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA  DS. INFORMATYKI

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

`

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. informatyki został wybrany Pan Sławomir NOWAK zamieszkały w Ozimku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Sławomir Nowak spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył największą łączną ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Nowak wykazał się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Ozimka

                                                                                                  /-/ Marek Korniak

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 568