Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli terenowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTORA DS. KONTROLI TERENOWYCH
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na inspektora ds. kontroli terenowych został wybrany Pan Rafał BARTOSZEK zam. w Opolu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Rafał Bartoszek spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył największą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Bartoszek wykazał się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 326 463