Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na na stanowisko inspektora ds. kadrowo-administracyjno-księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko inspektora ds. kadrowo-administracyjno-księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-administracyjno-księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Małgorzata Kowalewska

zamieszkała w Antoniowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Kowalewska spełniła wszystkie niezbędne wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Małgorzata Kowalewska wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia 28.07.2020 r.

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 21:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 896 700