Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych.

Burmistrz Ozimka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. zamówień publicznych i środków pomocowych umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku  swoją ofertę pracy złożyło czterech kandydatów.

Dwie oferty spełniały wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-29 10:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 942 114