Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej.

Burmistrz Ozimka, zgodnie  z art. 15 ust. 1  i  2 ustawy  z  dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach  samorządowych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1282)  informuje, że w wyniku  zakończenia   procedury naboru na stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej został wybrany

Pan Wojciech GÓŹDŹ

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Wojciech GÓŹDŹ spełnił wszystkie wymagania,  jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą  ilość  punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  Pan Góźdź wykazał się niezbędną  wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.Burmistrz Ozimka

/-/Miroskaw Wieszołek

  • Data aktualizacji: 2020-09-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 561 697