Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka, zgodnie  z art. 15 ust. 1  i  2 ustawy  z  dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach  samorządowych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1282)  informuje, że wyniku  zakończenia   procedury   naboru   na  stanowisko  podinspektora ds. drogownictwa został wybrany

Pan Waldemar JANIK

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru

Pan Waldemar JANIK spełnił wszystkie wymagania,  jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą  ilość  punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  Pan Janik wykazał  się  niezbędną  wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Burmistrz Ozimka

/-/Miroskaw Wieszołek

  • Data aktualizacji: 2020-10-29 10:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 942 171