Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY

W OZIMKU

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Alicja JONCZYK – BOGUTA

zamieszkała w Antoniowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Alicja Jonczyk - Boguta spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła łącznie największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jonczyk - Boguta wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 322