Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

INFORMACJA   O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko inspektora ds. oświatowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Lidia Musiał

zamieszkała w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Lidia Musiał spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Lidia Musiał wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia 09.08.2019 r.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 326 972